| | | | |

23 вересня 2016 року у м. Чернівці відбулася дев’ята Регіональна консультація з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) в Україні, яка була організована Представництвом ООН в Україні, Офісом ВООЗ в Україні у партнерстві з Чернівецькою обласною державною адміністрацією.

23 вересня 2016 року у м. Чернівці відбулася дев’ята Регіональна консультація з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) в Україні, яка була організована Представництвом ООН в Україні, Офісом ВООЗ в Україні у партнерстві з Чернівецькою обласною державною адміністрацією.

«ЦСР можуть стати платформою, на базі якої розроблятимуться національні стратегії наступні 15 років». Марина Китаєва, заступник начальника управління департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

Захід мав на меті не тільки підвищити обізнаність представників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і науковців про Цілі сталого розвитку Порядку денного 2030, а також забезпечити їхню участь в адаптації ЦСР і формування єдиного розуміння про пріоритетні цілі та їх важливість для сталого розвитку країни й області.

Валентин Дунаєвський, заступник директора департаменту економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації: «ЦСР для області – сукупність стратегічних напрямків і завдань, досягнення яких необхідне для забезпечення економічного росту, належного соціального захисту населення, раціонального використання природних ресурсів, комфортного та безпечного життя громади.»

Загалом, у заході взяв участь 45 представник органів державної влади, місцевого самоврядування, університетів та громадських організацій, які у форматі «Світового кафе» (8 груп) визначили пріоритетні Цілі сталого розвитку для України та Чернівецької області, а також розробили програми, необхідні для їх досягнення.

Білокур Марта, Студентський актив Чернівецького національного торгівельно-економічного інституту: «Завдяки Цілям сталого розвитку у нас з’являється чітке уявлення про країну, в якій ми зможемо гідно жити.»

Батракова Наталя, громадська організація "Асоціація жінок-депутатів місцевих рад Чернівецької області": «ЦСР для області – це можливість участі в розвитку територій згідно визначених пріоритетів та шляхом ефективного і раціонального використання фінансів і ресурсів. Відповідно будуть впроваджуватися заходи, спрямовані на технології відновлення енергії, відповідальне споживання ресурсів і залучення інвестицій. ЦСР для жителів області – це утвердження принципів гендерної рівності і недискримінації за будь-якою ознакою.»

Найбільш пріоритетні Цілі сталого розвитку для України, що були визначені учасниками Регіональної консультації у Чернівецькій області (в порядку пріоритетності)

Учасники майже одностайно (у семи групах) обрали пріоритетом таку Ціль:

  • Ціль № 8: Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

Такі дві цілі були відібрані у п’яти групах:

  • Ціль № 3: Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці
  • Ціль № 16: Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.

Наступні дві цілі були визнані пріоритетними у двох групах: Ціль № 4 «Якісна освіта» та Ціль № 7 «Доступна та чиста енергія». Цілі № 1 «Подолання бідності», № 9 «Інфраструктура та інновації» і № 11 «Міста та спільноти, що живуть за принципом сталого розвитку» та №15 «Забезпечення життя на землі» були обрані тільки в одній групі кожна.

Найбільш пріоритетні Цілі сталого розвитку для Чернівецькій області, що були визначені учасниками Регіональної консультації у Чернівецькій області (в порядку пріоритетності)

Учасники майже одностайно (у чотирьох групах) обрали пріоритетами такі Цілі:

  • Ціль № 3: Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці
  • Ціль № 8: Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх
  • Ціль № 15: Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття

Наступні дві цілі стали пріоритетними у трьох групах: Ціль № 9 «Інфраструктура та інновації» і Ціль № 11 «Міста та спільноти, що живуть за принципом сталого розвитку».

  • Ціль № 2 «Подолання голоду» була обрана у двох групах.
  • Цілі № 5 «Гендерна рівність», №6 «Раціональне використання водних ресурсів і санітарія», №16 «Мир та справедливість» та № 17 «Співпраця заради досягнення цілей» були обрані тільки в одній групі кожна як пріоритетні.

Завантажити звіт...

contentmap_plugin