| | | | |

08 вересня 2016 року у м. Черкаси відбулася Регіональна консультація з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) в Україні, яка була організована Представництвом ООН в Україні, Об’єднаною програмою ООН з питань ВІЛ/СНІДу в Україні та Міжнародною Організацією праці в Україні у партнерстві з Черкаською обласною державною адміністрацією.

08 вересня 2016 року у м. Черкаси відбулася Регіональна консультація з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) в Україні, яка була організована Представництвом ООН в Україні, Об’єднаною програмою ООН з питань ВІЛ/СНІДу в Україні та Міжнародною Організацією праці в Україні у партнерстві з Черкаською обласною державною адміністрацією.

Павло Оніщенко, Начальник управління стратегічного планування Міністерства економічного розвитку та торгівлі України: «ЦСР для регіону – це підвищення спроможності громад визначити та реалізувати стратегію сталого розвитку краю.»

Захід мав на меті не тільки підвищити обізнаність представників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і науковців про Цілі сталого розвитку Порядку денного 2030, а також забезпечити їхню участь в адаптації ЦСР і формування єдиного розуміння про пріоритетні цілі та їх важливість для сталого розвитку країни й області.

Ярослав Березань, Заступник голови обласної державної адміністрації: «На регіональному рівні досягнення ЦСР здійснюватиметься в контексті Стратегії розвитку Черкащини до 2020 року, в рамках якої передбачено реалізувати низку заходів, що на практиці забезпечать економічну стабільність, екологічний баланс та соціальну згуртованість в регіоні.»

Загалом, у заході взяв участь 71 представник органів державної влади, місцевого самоврядування, університетів та громадських організацій, які у форматі «Світового кафе» (8 груп) визначили пріоритетні Цілі сталого розвитку для України та Черкаської області, а також розробили програми, необхідні для їх досягнення.

Петро Шевченко, Голова Федерації профспілок Черкаської області: «Всі Цілі сталого розвитку взаємопов’язані, і успішна реалізація однієї цілі веде до позитивних зрушень у досягненні інших.»

Юлія Ткаченко, координатор ресурсного центру зі сталого розвиту Черкаського державного технологічного університету: «Цілі сталого розвитку стосуються кожного!»

Наталія Байдак, Центр гендерної освіти Черкаського університету імені Б.Хмельницького: «ЦСР – це можливість ефективного розв’язання проблем, що є актуальними для конкретного регіону, це можливість врахувати інтереси різних верств населення, це шанс ефективно використати наявні ресурси та окреслити нові перспективи, консолідувати зусилля органів державної влади та інститутів громадянського суспільства.»

Найбільш пріоритетні Цілі сталого розвитку для України, що були визначені учасниками Регіональної консультації у Черкаській області (в порядку пріоритетності)

Учасники майже одностайно (у п’яти групах) обрали пріоритетом таку Ціль:

 1. Ціль № 16: Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.

Наступні три цілі розділили «друге» місце, ставши пріоритетними у чотирьох групах:

 1. Ціль № 1: Подолання бідності у всіх її формах та усюди
 2. Ціль № 3: Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці
 3. Ціль № 8: Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

Наступні цілі були обрані у трьох та двох групах відповідно: Ціль № 9 «Інфраструктура та інновації» і Ціль № 4 «Якісна освіта».

Цілі № 7 «Доступна та чиста енергія», № 10 «Скорочення нерівності» та 12 «Відповідальне споживання» були обрані тільки в одній групі як пріоритетні.

Найбільш пріоритетні Цілі сталого розвитку для Житомирської області, що були визначені учасниками Регіональної консультації у Черкаській області (в порядку пріоритетності)

Учасники майже одностайно (у п’яти групах) обрали пріоритетом таку Ціль:

 1. Ціль № 9: Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям

Друге місце зайняла Ціль, яка була обрана у чотирьох групах:

 1. Ціль № 11: Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів

Наступні три цілі розділили «третє» місце, ставши пріоритетними у трьох групах:

 1. Ціль №2: Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства
 2. Ціль № 3: Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці
 3. Ціль № 8: Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

Наступні цілі були обрані у двох групах: Цілі №6 «Раціональне використання водних ресурсів і санітарія» та №16 «Мир та справедливість»

Цілі 4 «Якісна освіта» та 12 «Відповідальне споживання» були обрані тільки в одній групі як пріоритетні.

Обґрунтування вибору пріоритетних Цілей на національному рівні:

Ціль № 1 «Подолання бідності»

 • Кожна третя сім’я знаходиться за межею бідності
 • Поширена бідність серед населення
 • Низький рівень доходів та життя
 • Неналежне забезпечення житлом
 • Усунення наслідків війни
 • Впровадження програм економічної самостійності для жінок
 • Багато людей, які потребують соціального захисту

Ціль № 3 «Охорона здоров’я»

 • Низький рівень очікуваної тривалості життя, народжуваності,
 • Необхідно охороняти здоров’я матері та дитини
 • Відсутність медичного страхування
 • Важливість подолання епідемії ВІЛ, ТВ, гепатиту (профілактика і лікування)
 • Недостатній рівень профілактики
 • Низька доступність та якість медичних послуг
 • Популяризація здорового способу життя

Ціль № 4 «Якісна освіта»

 • Налагодження міжнародної співпраці в сфері освіти
 • Законодавче забезпечення норм професійної освіти
 • Потреба у якісній з перспективами працевлаштування

Ціль № 8 «Гідна праця та економічний розвиток»

 • Занепад економіки та низький рівень ВВП
 • Відсутність інновацій
 • Безробіття молоді
 • Неналежна охорона праці

Ціль № 16 «Мир та справедливість»

 • Країна стоїть перед викликами неоголошеної війни
 • В Україні слабкі державні інститути, закони не працюють
 • Подолання корупції
 • Забезпечення прозорості процесів
 • Побудова миру

Завантажити звіт...

contentmap_plugin