| | | | |

01 серпня 2016 року у м. Житомирі відбулася Регіональна консультація з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) в Україні, яка була організована Представництвом ООН в Україні та ООН Жінки в Україні у партнерстві з Житомирською обласною державною адміністрацією. Житомирська обласна молодіжна громадська організація «Паритет» також надала підтримку в організації цих консультацій.

01 серпня 2016 року у м. Житомирі відбулася Регіональна консультація з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) в Україні, яка була організована Представництвом ООН в Україні та ООН Жінки в Україні у партнерстві з Житомирською обласною державною адміністрацією. Житомирська обласна молодіжна громадська організація «Паритет» також надала підтримку в організації цих консультацій.

«ЦСР – це орієнтир розвитку наукових досліджень в напрямі подолання глобальних та національних проблем розвитку, повноцінного використання людського потенціалу на засадах гендерної рівності та інклюзії», – Наталія Куцмус, Житомирський агроекологічний університет.

Захід мав на меті не тільки підвищити обізнаність представників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і науковців про Цілі сталого розвитку Порядку денного 2030, а також забезпечити їхню участь в адаптації ЦСР і формування єдиного розуміння про пріоритетні цілі та їх важливість для сталого розвитку країни й області.

«Реалізація ЦСР – це покращення життя людей!» – Валентин Березенський, департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації.

Загалом, у заході взяв участь 51 представник органів державної влади, місцевого самоврядування, університетів та громадських організацій, які у форматі «Світового кафе» (8 груп) визначили пріоритетні Цілі сталого розвитку для України та Житомирської області, а також розробили програми, необхідні для їх досягнення.

«Реалізація ЦСР – це економічне зростання області та підвищення рівня життя населення.» – Тетяна Варема, департамент містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Житомирської обласної державної адміністрації.

Найбільш пріоритетні Цілі сталого розвитку для України, що були визначені учасниками Регіональної консультації у Житомирській області (в порядку пріоритетності)

 1. Ціль № 3: Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці (5 груп вибрали цю Ціль, як найважливішу)
 2. Ціль № 8: Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх (4 групи вибрали цю Ціль, як найважливішу)

Наступні три цілі розділили «третє» місце, ставши пріоритетними у трьох групах:

 1. Ціль № 9: Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям
 2. Ціль № 11: Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів
 3. Ціль № 16: Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.

Цілі № 1 «Подолання бідності» та №4 «Якісна освіта» були обрані у двох групах.

Цілі № 7 «Доступна та чиста енергія» та № 10 «Скорочення нерівності» були обрані тільки в одній групі як пріоритетні

Найбільш пріоритетні Цілі сталого розвитку для Житомирської області, що були визначені учасниками Регіональної консультації у Житомирській області (в порядку пріоритетності)

Учасники майже одностайно (у чотирьох групах) обрали пріоритетом такі чотири Цілі:

 1. Ціль № 3: Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці
 2. Ціль № 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх
 3. Ціль № 9: Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям
 4. Ціль № 11: Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів

Наступні цілі були обрані у двох групах: Цілі №1 «Подолання бідності», № 8 «Гідна праця та економічне зростання», 12 «Відповідальне споживання».

Цілі № 15 «Захист та відновлення екосистем суші» та №16 «Мир та справедливість» були обрані тільки в одній групі як пріоритетні.

Обґрунтування вибору пріоритетних Цілей на національному рівні:

Ціль № 3 «Міцне здоров’я» важлива в Україні з низьким рівнем здоров’я у населення внаслідок, зокрема, негативного впливу на здоров’я аварії на Чорнобильській АЕС;

Ціль 4 «Якісна освіта»:

 • якісна освіта – це інструмент для подолання бідності, отримання гідної праці, досягнення гендерної рівності та розвитку інновацій;
 • якісна освіта сприятиме економічному розвитку країни;

Ціль 8 «Гідна праці та економічне зростання» важлива, тому що в Україні:

 • високій рівень безробіття;
 • низький рівень безпеки праці та незадовільні умови праці;
 • високий рівень тінізації економіки;
 • низький рівень інвестицій та приватизації в економіці.

Ціль 9 «Інновації та інфраструктура». Реалізація Цілі дасть можливість:

 • активізувати впровадження наукових інноваційних розробок;
 • розвивати наукові дослідження, що сприяли б поповненню бюджету;
 • отримати недорогі кредити для інновацій;
 • провести переобладнання промислових підприємств.

Ціль 11 «Сталий розвиток міст та спільнот» створить передумови для розвитку ініціатив громад в Україні, що важливо коли існує:

 • нерівний доступ населення села і міста до суспільних благ;
 • недосконалість механізму організації місцевих громад в умовах децентралізації (відсутність адресності щодо соціального захисту населення.

Ціль 16 «Мир та справедливість» є пріоритетною для подолання корупції, створення справедливого правосуддя та установлення миру:

 • Скорочення масштабів корупції призведе до зменшення незаконних фінансових потоків з бюджету, до виявлення і повернення активів, до активної боротьби з усіма формами організованої злочинності;
 • Реалізації цілі дозволить розширити та активізувати участь країн, що розвиваються, в діяльності органів глобального регулювання.

Ціль 1 «Ліквідація бідності» є пріоритетною, тому що:

 • низький рівень доходів населення в Україні;
 • низький рівень життя та якість життя;

Ціль 7 «Відновлювана енергія» сприятиме екологічності та економічності розвитку країни.

Реалізація Цілі № 10 «Скорочення нерівності» сприятиме зростанню доходів малозабезпечених верств населення, дасть можливість забезпечити рівні можливості та змінити податкову політику щодо розподілу коштів на розвиток.

Обґрунтування пріоритетності Цілей на обласному рівні:

Ціль № 3 «Міцне здоров’я»:

 • високий рівень смертності в області 17,2% (в районах до 20% і більше);
 • високий рівень онкозахворювань та системи кровообігу;
 • відсутність системи профілактики.

Ціль 4 «Якісна освіта»:

 • проблеми фінансування профтехосвіти;
 • невідповідність підготовки кадрів потребам ринку праці;
 • низьке прикладне спрямування освітніх програм;
 • відсутність напряму, спрямованого на самореалізацію.
 • Реалізація Цілі 9 «Інновації та інфраструктура» сприятиме розвитку технологій та залученню інвестицій.

Ціль 8 «Гідна праці та економічне зростання»:

 • високий рівень безробіття (якщо в Україні 9,2%, то в області – 12,5%);
 • низька середня заробітна плата (область займає 22 місце в Україні по рівню зарплат);
 • знищені традиційні галузі: фарфор/фаянс, спиртова, торфодобувна, хмелевиробництво, вирощування та виробництво льону, машинобудування;

Ціль 16 «Мир та справедливість» є пріоритетною, так як мир – це умова ефективного розвитку держави.

Реалізація Цілі № 15 «Захист та відновлення екосистем суші» необхідна для захисту та відновлення екосистеми Полісся, подолання незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів, а також захисту земельних ресурсів.

Завантажити звіт...

contentmap_plugin