| | | | |

Глобальні завдання

16.1 Значно скоротити поширеність всіх форм насильства та зменшити показники смертності від цього явища в усьому світі

16.2 Покласти край наругам, експлуатації, торгівлі й усім формам насильства і тортур щодо дітей

16.3 Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях і забезпечити всім рівний доступ до правосуддя

16.4 До 2030 року значно зменшити незаконні фінансові потоки та потоки зброї, активізувати діяльність з виявлення й повернення викрадених активів і вести боротьбу з усіма формами організованої злочинності

16.5 Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їхніх формах

16.6 Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях

16.7 Забезпечити відповідальне прийняття рішень репрезентативними органами на всіх рівнях за участю всіх верств суспільства

16.8 Розширити й активізувати участь країн, що розвиваються, в діяльності органів глобального регулювання

16.9 До 2030 року забезпечити наявність у всіх людей законних посвідчень особистості, включаючи свідоцтва про народження

16.10 Забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні свободи відповідно до національного законодавства і міжнародних угод

16.а Зміцнити відповідні національні установи, у тому числі завдяки міжнародній співпраці, з метою нарощування на всіх рівнях, зокрема в країнах, що розвиваються, потенціалу у справі запобігання насильству та боротьби з тероризмом і злочинністю

16.b Заохочувати й упроваджувати в життя недискримінаційні закони та політику в інтересах сталого розвитку

goal 1
goal 2
goal 3
goal 4
SDG 5
SDG 6
SDG 7
SDG 8
SDG 9
goal 10
SDG 11
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15
SDG 16
SDG 17
global emblem

 

Часті Питання