| | | | |

5 липня 2016 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підтрикм системи ООН в Україні проводить низку консультацій з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку. Метою даних консультацій є стимулювання досягнення спільного розуміння та оцінки Цілей Сталого Розвитку, їх актуальності в контексті національного розвитку України.

Результати обговорення будуть інтегровані у національну доповідь щодо Цілей Сталого Розвитку, що об`єднає рекомендації з реалізації цілей в Україні та їх інтеграції у процеси розробки національних планів, стратегій та програм.

Учасники: експерти державних установ, наукових кіл, неурядових організації, ООН.


Розклад консультацій:

5 липня, 09:30-13:00, Стале економічне зростання і зайнятість

5 липня, 14:30-17:30, Справедливий соціальний розвиток

6 липня 09:30-13:00, Ефективне, підзвітне та всеохоплююче управління і справедливість для всіх

6 липня 14:30-17:30, Екологічна рівновага та розбудова стійкості

Матеріали до консультацій

Презентації спікерів

Загальна інформація про ЦСР: План дій та ключові етапи локалізації/адаптації Цілей сталого розвитку

Елла Лібанова, академік НАН України, Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи, - Цілі розвитку тисячоліття та незавершені питання

Анатолій Максюта, Експерт зі сталого розвитку (економічна політика) - Цілі сталого розвитку (група 1) в контексті України, сучасні виклики та можливі рішення

Олена Макарова, Експерт зі сталого розвитку (соціальна політика) - Цілі сталого розвитку (група 2) в контексті України, сучасні виклики та можливі рішення

Ярослав Жаліло, Експерт з питань публічного управління та демократичного врядування - Цілі сталого розвитку (група 3) в контексті України, сучасні виклики та можливі рішення

Геннадій Марушевський, експерт зі сталого розвитку - Цілі сталого розвитку (група 4) в контексті України, сучасні виклики та можливі рішення

Програми консультацій

Програма - Група 1: Стале економічне зростання і зайнятість

Програма - Група 2: Справедливий соціальний розвиток

Програма - Група 3: Ефективне, підзвітне та всеохоплююче управління і справедливість для всіх

Програма - Група 4: Екологічна рівновага та розбудова стійкості

Фотозвіт

Альбом "Консультації щодо адаптації та локалізації 17 Цілей Сталого Розвитку в Україні"