| | | | |

Ініційоване Дніпропетровською областю за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) та у співпраці з Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні обговорення адаптованих завдань, показників для їх моніторингу та прогнозних значень фіналізувалося в регіональній доповіді «Цілі сталого розвитку: Дніпро-2030», яка формує дорожню карту сталого розвитку регіону.

У публікації враховано рекомендації та експертні оцінки широкого кола представників громадянського суспільства: консультантів із різних сфер господарської діяльності, науковців, бізнесменів, державних службовців регіонального та місцевого рівнів. Регіональні консультації та підготовка регіональної доповіді є важливим кроком у демократизації процесів управління сталим регіональним розвитком.

Найбільш пріоритетними Цілями сталого розвитку для Дніпропетровської області у січні 2018 року учасники визначили (у порядку пріоритетності):

  • Ціль № 8: Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.
  • Ціль № 11: Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів.
  • Ціль № 9: Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.
  • Ціль № 16: Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.

Найціннішим у проведеній у Дніпропетровській ОДА регіональній консультації є те, що під час її проведення були запропоновані конкретні заходи щодо інтеграції Цілей сталого розвитку в наявні національні, регіональні, місцеві стратегії і плани. І, що важливо, враховано й статистичний аспект відображення поточних даних та їх динаміки, прозорості. Місцева консультація мала орієнтир на публічність і відкритість інформації.

Акцент зроблено на тому, що успіх локалізації, реалізації та моніторингу Цілей сталого розвитку в Україні є залежним від готовності уряду створювати і розвивати платформу відкритого діалогу для забезпечення сталого майбутнього для України, яка має все необхідне для сталого майбутнього, враховуючи активне громадське суспільство та успішність у залученні громадян до формування програми порядку денного на період до 2030 року.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОПОВІДЬ