| | | | |

25801529744 1c52fd341d kВ Україні у процесі досягнення Цілей сталого розвитку, відповідних завдань та показників на довгострокову перспективу необхідно враховувати глобальні орієнтири розвитку, принципи сталого розвитку та суспільну думку щодо бачення майбутнього розвитку. Світовий досвід свідчить, що суспільний прогрес значною мірою залежить від підтримання балансу між цілями підтримки економічного зростання, конкурентоспроможності бізнесу, забезпечення екологічної безпеки та зменшення соціальної нерівності. Передумовами досягнення всіх без винятку цілей розвитку є якісне управління, викорінення корупції, суспільна підтримка. Громадянське суспільство має відігравати вирішальну роль у посередництві у розробці політики, визначення пріоритетів розвитку, пропонуючи практичні рішення та можливості.

Зокрема, громадські організації повинні працювати над тим, щоб локалізувати цілі у чотирьох ключових сферах: надавати голос найбіднішим та найбільш незахищеним групам населення, стежити за підзвітністю, надавати послуги та стежити за прогресом через збір даних та звітність.