| | | | |

У вересні 2015 року 193 держави-члени Організації Об'єднаних Націй прийняли історичну резолюцію, якою затвердили Порядок денний сталого розвитку 2030. Порядок денний містить 17 цілей сталого розвитку (ЦСР), що ґрунтуються на Цілях розвитку тисячоліття (ЦРТ) до 2015 року. Для досягнення нових цілей 193 країни погодились координувати зусилля та мобілізувати ресурси. ЦСР окреслюють орієнтири глобального розвитку у довгостроковій перспективі. Очікується, що уряди країн-членів ООН, які зобов’язались досягти цілей, встановлять стратегічні рамки для національного розвитку.

ЦСР є результатом довгого, інтенсивного процесу консультацій та стосується різних зацікавлених сторін - держав, громадянського суспільства та міжнародних організацій. Перехід від ЦРТ до ЦСР є величезним кроком уперед у виконанні національних зобов'язань щодо досягнення миру, добробуту, економічної стабільності та реалізації прав людини для всіх.

Втілення бачення Порядку денного сталого розвитку 2030 року вимагає комплексного підходу. ЦСР є неподільними за природою і закликають до колективних дій на всіх рівнях. Вони спрямовані на вирішення проблем сучасного світу, із загальним наголосом на тому, щоб ніхто не залишався посаду. Порядок денний 2030 року та доповідь Генерального Секретаря про подальші дії підкреслюють, що остані повинні відбуватися на національному, регіональному та глобальному рівнях, і ці процеси повинні доповнювати одне одного. Вони забезпечують можливості для всеосяжної та широкої участі, як це показано на малюнку 1.

Порядок денний 2030 року базується на таких принципах:

- Добровільність

- Лідерство урядів щодо впровадження Цілей сталого розвитку

- Довгостроковість

- Всеосяжність та прозорість

- Фокус на правах людини та вирішенні проблем нерівності.

уряд Цілі сталого розвитку В Україні протягом 2016 року тривав широкомасштабний та всеохоплюючий процес адаптації ЦСР з урахуванням українського контексту. Створення національних стратегічних рамок для України на період до 2030 року відбувалось на основі принципу "нікого не залишити осторонь". Кожна глобальна ціль була переглянута, беручи до уваги специфіку національного розвитку. Для координації відкритого процесу контекстуалізації ЦСР було створено Міжвідомчу робочу групу високого рівня з організації процесу впровадження ЦСР для України та 17 робочих підгруп (по одній для кожної цілі). Для визначення показників та прогнозних розрахунків було проведено 32 круглих столи. Понад 800 експертів приєдналися до процесу ідентифікації національних завдань ЦСР. Процес встановлення завдань, визначення базового рівня (2015 рік) та прогнозованих цільових орієнтирів (на 2020, 2025 та 2030 роки) започаткував національний дискурс щодо вимірювання соціального прогресу та напрямів удосконалення національної статистичної системи.

Беручи до уваги принцип "нікого не залишити осторонь" та використовуючи широкий спектр інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів, була розроблена національна система ЦСР (86 завдань розвитку та 172 показники для моніторингу їх виконання), яка відображена у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна».

Національну доповідь було підготовлено Міністерством економічного розвитку та торгівлі України за координації Наталі Горшкової. Доповідь було затверджено Міжвідомчою робочою групою високого рівня з питань організації процесу впровадження ЦСР в Україні під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та Координатора з гуманітарних питань, Координатора системи ООН в Україні, Постійного представника Програми Розвитку ООН в Україні Ніла Вокера.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОПОВІДЬ